Terug naar overzicht

Handhaving van progressieve premiestaffels tot 2037 nader toegelicht

In het vorige nummer verscheen ons artikel ‘Blijven stijgende premiestaffels mogelijk via vlakke premie met pensioencompensatie? Kern van ons voorstel is dat het bij verzekerde regelingen mogelijk is om via een vlakke premie met compensatie feitelijk tot 2037 de premiestaffel te handhaven voor bestaande én nieuwe werknemers. Een ‘sneak preview’ verscheen op 7 december 2021 in Pensioen Pro. Via verschillende kanalen ontvingen wij veel vragen en reacties van lezers en belangstellenden. Die vragen en reacties vormden voor ons aanleiding voor nadere toelichting en verduidelijking in dit artikel.

Lees hier het volledige artikel.