Agenda

 • 07-03-2024

  16:3017:00

  Online training - URM berekeningen

  Online

  Inschrijven voor deze online training kan hier >> inschrijven

 • 09-04-2024

  16:0016:30

  Online training - Lifecycle-rapporten en scenario-analyse

  Online


  Inschrijven voor deze online training kan hier >> inschrijven

  Inhoud training

  In Pensioennavigator is het bij een maxDossier mogelijk om verschillende lifecycles met elkaar te vergelijken. Via Productselectie – Lifecyclevergelijking kan een lifecyclerapport worden gedownload.

  In deze online training wordt dit rapport nader toegelicht. Daarnaast wordt kort ingegaan op scenarioanalyse, de techniek die veelvuldig gebruikt wordt in het rapport.

  Lifecycles verschillen op allerlei manieren van elkaar. De verhouding aandelen/obligaties, ook wel zakelijke/vastrentende waarden genoemd, verschilt. Maar ook de manier waarop die verhouding verandert naarmate de pensioendatum nadert, het zogenaamde glijpad, verschilt. 

  Daarnaast zijn ook kenmerken van de obligaties van belang, zoals de looptijd en de rating.

  Door al deze factoren is het niet eenvoudig om lifecycles met elkaar te vergelijken. Met dit rapport biedt Pensioennavigator een krachtige tool om op basis van verschillende criteria lifecycles te vergelijken. Deze vergelijking gebeurt op basis van de geselecteerde regelingen en het daadwerkelijke deelnemersbestand, dus niet op basis van maatmensen. Hierdoor is de vergelijking helemaal toegesneden op de betreffende werkgever en situatie.

  De vergelijking wordt gedaan met behulp van scenario-analyse, op basis van scenario’s van DNB. 

  In deze training wordt ook kort uiteengezet hoe deze scenario-analyse in zijn werk gaat.

 • 24-04-2024

  10:0010:30

  Online training - Dynamisch deelnemer bestand

  Online


  Inschrijven voor deze online training kan hier >> inschrijven


  Wel of geen eerbiedigen werking?
  De AFM heeft in juli 2023 de leidraden tweedepijler pensioenadvisering aangepast waarbij er adviesthema's zijn toegevoegd tijdens de pensioentransitie. Een ervan is 'advies over premie en wel of geen eerbiedigende werking'. 
  De keuze om wel of geen gebruik te maken hiervan heeft onder andere gevolgen voor de premielast van de werkgever. Hoe maakt u met Pensioennavigator de toekomstige premielast van een werkgever inzichtelijk als hij kiest voor eerbiedigende werking? En wat wordt de premielast als de werkgever toch overgaat op één gelijkblijvende premie? Het gebruik van een dynamisch deelnemer bestand is de sleutel tot inzicht. In deze korte online demo laten we zien hoe je het dynamisch deelnemer bestand kunt instellen en welke mogelijkheden je hebt.

 • 05-06-2024

  13:0014:00

  Online training - Praktijkcasus: analyse voorstellen aanbieders plus adviestraject

  Online

  Inschrijven voor deze online training kan hier >> inschrijven

  --

  In deze training neemt Pensioenconsultant Eric Frans je aan de hand van praktijkcasussen mee in de beoordeling van de voorstellen van aanbieders gebruikmakend van analyses en rapportages uit Pensioennavigator max dossier.


  Vanuit "delen van ervaringen uit de praktijk en tips": hoe kun je de verschillende rapportages uit het max dossier gebruiken bij het analyseren van de voorstellen op basis van van prijs en prestatie inclusief vergelijking van de lifecycles van de aanbieders? En hoe kun je het adviesproces richting de klant inrichten zodat je zeer solide rapportages en presentatie kan geven aan je klant? 


  Kun je ook gebruikmakend van de analyses uit PN (nadat je GrootZakelijkTarief hebt aangevraagd) nog betere tarieven&voorwaarden bedingen bij de uitvoerders ten behoeve van je klant?

  De training is heel praktisch ingericht, met daarin ook voldoende ruimte voor discussie, het delen van ervaringen en het stellen van vragen.

  Eric Frans heeft jarenlange ervaring in het geven van pensioenadviezen aan werkgevers. Hij heeft bij een ondernemingspensioenfonds, verschillende verzekeraars en pensioenadviesbureau's/intermediairs gewerkt en is momenteel werkzaam bij Pensioennavigator.

 • 19-06-2024

  15:3016:30

  Online training - Praktijkcasus: analyse voorstellen aanbieders plus adviestraject

  Online

  Inschrijven voor deze online training kan hier >> inschrijven

  --

  In deze training neemt Pensioenconsultant Eric Frans je aan de hand van praktijkcasussen mee in de beoordeling van de voorstellen van aanbieders gebruikmakend van analyses en rapportages uit Pensioennavigator max dossier.


  Vanuit "delen van ervaringen uit de praktijk en tips": hoe kun je de verschillende rapportages uit het max dossier gebruiken bij het analyseren van de voorstellen op basis van van prijs en prestatie inclusief vergelijking van de lifecycles van de aanbieders? En hoe kun je het adviesproces richting de klant inrichten zodat je zeer solide rapportages en presentatie kan geven aan je klant? 


  Kun je ook gebruikmakend van de analyses uit PN (nadat je GrootZakelijkTarief hebt aangevraagd) nog betere tarieven&voorwaarden bedingen bij de uitvoerders ten behoeve van je klant?

  De training is heel praktisch ingericht, met daarin ook voldoende ruimte voor discussie, het delen van ervaringen en het stellen van vragen.

  Eric Frans heeft jarenlange ervaring in het geven van pensioenadviezen aan werkgevers. Hij heeft bij een ondernemingspensioenfonds, verschillende verzekeraars en pensioenadviesbureau's/intermediairs gewerkt en is momenteel werkzaam bij Pensioennavigator.