Terug naar overzicht

Blijven stijgende premiestaffels mogelijk via vlakke staffel met pensioencompensatie?

In deze bijdrage presenteren wij een alternatief waarbij de leeftijdsafhankelijke premieregeling tot 2037 voor bestaande én nieuwe werknemers wordt nagebootst via compensatie in pensioen. Ons voorstel zorgt ervoor dat de stijgende premiestaffels tot 2037 feitelijk kunnen worden voortgezet zonder verschillende pensioenregelingen voor groepen en zonder voorfinanciering. Er is dan geen noodzaak voor looncompensatie die leidt tot pensioengaten.

Lees hier het volledige artikel.