Terug naar overzicht

Transitie-effecten soms te rooskleurig

Bij de berekeningen die gebruikt worden bij de transitie, het communicatieplan, het UPO, etc., wordt geen rekening gehouden met het fiscale aanpassingsmechanisme. De pensioenuitkomsten worden bepaald aan de hand van scenario-analyse. Hoe hoger het rendement, hoe hoger het te bereiken pensioen.

Een hoog rendement heeft echter ook gevolgen voor de maximale (fiscale) premie. In de wet is bepaald dat een stijging van het netto reële rendement een daling van de premie tot gevolg kan hebben.

Deze gevolgen worden echter niet meegenomen in de berekeningen. Hierdoor kunnen uitkomsten te rooskleurig worden.

Lees hier het volledige artikel.