Terug naar overzicht

Keuzebegeleiding als open norm

Met de implementatie van de nieuwe wetsartikelen in de Pensioenwet is het wetgevingsproces rond de Wet toekomst pensioenen bijna afgerond. Bijna, want de wetswijziging is weliswaar door de Eerste Kamer aangenomen, maar er is nog veel lagere wetgeving in de maak waarmee het implementatieproces kan worden afgerond.

Lees hier het volledige artikel.