Terug naar overzicht

Het nieuwe partnerpensioen en scheiding: aanpassen en oppassen

In deze bijdrage bespreken wij de gevolgen van de wijziging van het partnerpensioen na de Wet
toekomst pensioenen bij scheiding. Eerst belichten wij de verschillen tussen het oude en nieuwe
systeem.

Nu is opbouw partnerpensioen bij overlijden voor de pensioendatum nog mogelijk. Na de
transitie naar de Wet toekomst pensioenen is er partnerpensioen op risicobasis bij overlijden vóór
de pensioendatum en een uniform partnerbegrip.

Door die wijzigingen van het partnerpensioen gaan er gevolgen optreden bij echtscheiding, bijvoorbeeld voor het bijzonder partnerpensioen, het pensioenverweer, afschaffing van restitutie en door uitstel van de pensioendatum door de deelnemer. Wij analyseren de gevolgen en doen enkele verbetersuggesties.

Lees hier het volledige artikel.