020 417 0880 Agenda
Terug naar overzicht

Veilig en efficiënt een pensioenwijziging invoeren

Pensioen is een arbeidsvoorwaarde…

en als deze arbeidsvoorwaarde wordt aangepast, is instemming van de Ondernemingsraad én van de individuele werknemer noodzakelijk. Alléén als sprake is van een wijziging die voortvloeit uit een cao, een verplicht pensioenfonds of als de belangen van de werkgever zwaarwegender zijn dan de belangen van de werknemer kan daarvan worden afgeweken.

Uit de rechtspraak blijkt dat werknemers of hun nabestaanden met succes het wijzigingstraject kunnen terugdraaien of financieel gecompenseerd kunnen worden als de werkgever niet of onvoldoende over een wijziging heeft gecommuniceerd.

Pensioennavigator Instemming is een nieuwe manier van communiceren over pensioenwijzigingen. Via een online persoonlijke pagina krijgt een werknemer duidelijk en concreet inzicht in het verschil tussen de oude en de nieuwe pensioenregeling voor zijn persoonlijke situatie. Zo weet de werknemer wat de wijziging betekent voor zijn ouderdomspensioen, partnerpensioen en/of andere kenmerken van zijn pensioenregeling.

Zowel het verschil in de hoogte van de uitkeringen wordt gecommuniceerd als het verschil in waarde. Alle verschillen zijn daarvoor herrekend naar één getal, bijvoorbeeld +2,5%. Voor de werkgever is een dashboard beschikbaar om het proces te sturen en monitoren.

Ik wil graag meer informatie

Meest recente berichten