020 417 0880 Agenda
Terug naar overzicht

DGA pensioen: Staatssecretaris komt de adviespraktijk tegemoet

Voor velen was het al duidelijk. De termijn tot 1 januari 2017 is te kort om de DGA en partner van degelijk advies te voorzien. Zeker voor de situatie waarin de directeur-grootaandeelhouder zijn pensioenopbouw elders gedeeltelijk heeft verzekerd.

Naar aanleiding van de signalen uit het veld en uit de Tweede Kamer is de Staatssecretaris Wiebes voornemens de directeur-grootaandeelhouder tegemoet te komen. Directeur-grootaandeelhouder krijgen tot 1 april 2017 de tijd verdere opbouw van het pensioen in eigen beheer (PEB) stop te zetten, de pensioenbrief waarin de pensioenaanspraken met de bv zijn vastgelegd aan te passen, een eventueel extern opgebouwd PEB terug te halen naar het intern opgebouwde PEB dan wel een extern opgebouwd pensioen afzonderlijk voort te zetten.

Voor de praktijk betekent dit dat de adviseur de directeur-grootaandeelhouder kan adviseren nadat de wetgeving echt van kracht is.

Bron:Schriftelijke antwoorden Wetgevingsoverleg deel II, 10 november 2016

door: Corey Dekkers

Meest recente berichten