PPM 2017 in één middag alle aanbieders


 

Op veler verzoek organiseren wij dit jaar voor de derde keer de Pensioennavigator productinformatie middag in Fort Voordorp. Reserveer daarom maandagmiddag 19 juni aanstaande in uw agenda. Investeer één middag en laat u goed informeren over collectieve oplossingen van aanbieders voor het komende verlengingsseizoen.

Pensioenplein - netwerkborrel

Na de presentaties zijn de deuren naar het Pensioenplein geopend en is er voldoende tijd om na te praten met collega adviseurs en directie & product-specialisten van pensioenaanbieders.

Voor wie?

Deze middag is speciaal bedoeld voor adviseurs die zich bezighouden met collectief pensioen.

Aanmelden

Wilt u ook in één middag worden geïnformeerd over de collectieve pensioenoplossingen voor het komende seizoen? Meld u snel aan via het aanmeldformulier, de toegang is gratis.


 


 

De keuze tussen een vast en variabel pensioen, een kans voor u!

Deelnemers krijgen steeds meer eigen verantwoordelijkheid op pensioengebied en hebben steeds meer te kiezen. De nieuwste keuzemogelijkheid is de keuze tussen een vast of variabel pensioen. Niet alleen als definitieve keuze op de pensioendatum, maar ook om op voor te sorteren in de opbouwfase. Hoe vult Aegon deze keuze in? En hoe helpt Aegon deelnemers bij het maken van deze keuze? En waar zitten hierin de kansen voor uw verdienmodel? Frits Bart neemt u hier graag in mee.

Frits Bart is hoofd beleid van Aegon Zakelijk en daarnaast actief bij het Verbond van Verzekeraars, VNO-NCW en de Stichting van de Arbeid. In 30 minuten praat Frits u bij.

 


 

Allianz sluit opbouw- en uitkeringsfase naadloos op elkaar aan

Wij geloven in een pensioenstelsel waarin werknemers, werkgevers en adviseurs keuzes kunnen maken. Een stelsel dat zich richt op het inkomen van werknemers na én tijdens het werkzame leven.
Een stelsel waarin de opbouwfase van pensioen en uitkeringsfase in elkaars verlengde liggen.

Met de Wet verbeterde premieregeling (doorbeleggen) zijn de opbouw- en uitkeringsfase wettelijk verankerd. Allianz heeft als één van de eersten in de markt deze wet omarmd. En een productoplossing voor doorbeleggen op de markt gebracht.

In deze sessie vertellen we u onze overwegingen en ervaringen, over het belang van combineren en visualisatie. Na afloop van de sessie bent u inhoudelijk verrijkt, weet u wat de markt doet en heeft u een mening over de aanpak van Allianz.


 

Samen met a.s.r. naar Pensioenadvies 3.0

Vrij beleggen, beleggingsprofielen, lifecycles en de Wet verbeterde premieregeling die een variabele uitkering mogelijk maakt. Pensioenadvies wordt steeds meer vermogensadvies en financiële planning. Werknemers krijgen steeds meer keuzes in hun pensioenregeling en meer zelf grip op hun pensioenopbouw en -uitkering. Dat vraagt ook steeds meer van de werkgever, die zijn werknemer op dit onderwerp faciliteert. Vragen die werkgevers krijgen zijn bijvoorbeeld: Sluit mijn pensioenambitie nog steeds aan bij eerder gemaakte keuzes ten aanzien van de pensioenopbouw? Hoe presteren de beleggingsfondsen van mijn pensioenregeling? Heb ik de mogelijkheid om extra pensioen op te bouwen? Het zijn vragen gericht op de persoonlijke situatie van werknemers waar werkgevers steeds vaker mee te maken krijgen. En adviseurs dus ook. Er liggen kansen voor adviseurs om werkgevers te ontzorgen. En a.s.r. helpt hierbij.

Benieuwd naar onze wijzigingen en onze gepersonaliseerde manier van pensioencommunicatie? Kom naar de presentatie van a.s.r. in zaal C!


 

Automatisch sturen is uniek


Inmiddels hebben zo’n 850.000 werknemers in de vrije markt een DC-regeling. Dat is ruim een kwart meer dan het voorgaande jaar. Er zijn momenteel ook meer DC-regelingen dan DB-regelingen. Hiermee verschuift het beleggingsrisico steeds meer van werkgever naar werknemer. Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds heeft deze ontwikkelingen onder de loep genomen en introduceert ‘Automatisch Sturen’. Met Automatisch Sturen kan de deelnemer een stuk makkelijker omgaan met het risico dat op hem af komt. Maar wat houdt Automatisch Sturen in? Hoe werkt het en hoe kan dit uitgelegd worden aan de werkgever? Lennard van der Beek vertelt u er alles over!


 

Waar liggen de kansen?

De pensioensector maakt zich op voor de toekomst. Trends en ontwikkelingen in de pensioenbranche hebben veel impact op onze klanten. Veranderende wet- en regelgeving, het ontbrekende vertrouwen van de deelnemer, technologische ontwikkelingen en nog veel meer vraagstukken komen op ons af. Waar liggen de kansen? Hoe bieden we de uitdagingen het hoofd? In de presentatie van BeFrank en Delta Lloyd laten wij onze ideeën zien met betrekking tot activatie en begeleiding van de deelnemers in het maken van doorbelegkeuzes. Daarnaast bespreken we hoe we gezamenlijk met adviseurs het pensioen- en financiële bewustzijn van werkgevers en deelnemers kunnen vergroten, zodat zij keuzes kunnen maken die passen bij hun persoonlijke situatie.

Benieuwd? Kom naar de naar onze presentatie in zaal N, de zaal van de plenaire sessie!


 

Pensioenadvies in de toekomst

De kansen, succesvoorwaarden en de weg ernaartoe

 U heeft te maken met uiteenlopende veranderingen die u niet kan beïnvloeden, maar die grote gevolgen hebben voor uw vak en uw bedrijfsvoering. Politieke en economische ontwikkelingen, de voortschrijdende digitalisering en individualisering.

Samen met bijna 300 pensioenadviseurs onderzocht Generali de pensioenmarkt: waar staan we vandaag? En hoe maakt u in de toekomst het verschil?

Dat een pensioenregeling juridisch-technisch moet staan als een huis, is geen onderwerp van discussie. De vraag is wel of de menselijke kant altijd voldoende aandacht krijgt. Adviseren over een complex financieel product vereist dat je voldoende tijd hebt om uitleg te geven aan klanten.

Op 19 juni delen wij graag met u de eerste resultaten.


 

Doorbeleggen altijd een goed advies?

Doorbeleggen kan een interessante optie zijn. Maar is het nog steeds interessant als je al een rendement van 7% hebt gehaald tijdens de opbouwfase? Prisma Pensioen van Legal & General  presteert al jaren goed als het gaat om het beleggingsresultaat. En de beleggingsmogelijkheden binnen Prisma Pensioen zijn recent verder verbeterd!

Onze bijeenkomst helpt u een mening te vormen over doorbeleggen na pensioendatum. Christina Bazan y Kapteijns MPLA (Pensioencoach) vertelt u de voor- en nadelen en wat de marktontwikkelingen zijn op dit gebied. Daarna praten we u bij over de nieuwe fondsen en lifecycles die sinds kort beschikbaar zijn.

Afsluitend vertelt Jan-Albert van Laar (Manager Pensioen) welke innovaties u nog meer van Legal & General kunt verwachten op het gebied collectief pensioen. En die zijn de moeite waard!

 


 

Klanten kiezen voor een variabele pensioenuitkering.
Klanten kiezen voor beleggen tijdens de uitkeringsfase.

Graag neemt Nationale-Nederlanden u mee door de keuzes die wij maakten voor ons variabel pensioen. Wat is onze visie? Welke trends zien wij en hoe zien we de klantreis, de interactie van klanten met onze organisatie.

Weet u al hoe u als adviseur omgaat met deze nieuwe keuzes voor uw klanten? Wat doet Nationale-Nederlanden hierin? En biedt dit kansen voor een nieuwe benadering?

Nieuwsgierig geworden? Kom naar de presentatie van Nationale-Nederlanden.


 

Nu voor Later!

Zwitserleven staat voor het ontzorgen en verwezenlijken van dromen op een verantwoorde en duurzame manier. Deze aspecten hebben wij meegenomen in het verder ontwikkelen van ons product aanbod voor 2018.

Zoals bijvoorbeeld Variabel Pensioen (Zwitserleven DIP Variabel). Maar ook in de periode vóór de pensioendatum staan we niet stil. We gaan onze Lifecycles verbeteren en de ZekerheidZwitch uitbreiden. Zo zijn de deelnemers voorbereid op een beter variabel pensioen. Dit jaar ligt er ook een belangrijke beslissing voor de werkgevers over wel/niet over te gaan op Pensioenleeftijd 68. Om u te helpen bij een passend advies voor de werkgever hebben wij de nieuwe marktrentestaffels gemaakt voor pensioenleeftijd 68. Ook deze komen aan bod in onze sessie. Voor een goed advies Nu voor Later mag u deze sessie niet missen!