De uitdaging...

De oplossing:  1 getal!

Het beoordelen van een instemmingsaanvraag bij het wijzigingen van een pensioenregeling.

Geen eenvoudige opgave! Beoordeel de gevolgen van de wijziging voor onderstaande deelnemer maar eens:

Onderdeel Oud Nieuw
Ouderdomspensioen 18.200 (garantie) 19.700 (met risico)
Partnerpensioen 12.400 11.000 (stijgend 1%)
ANW Hiaat 13.870 13.500
Eigen bijdrage (maand) 250 236

Als ondernemingsraad moet je onder andere de volgende vragen beantwoorden:

 • Is de pensioenregeling nu beter voor deze deelnemer?
 • Is deze informatie voldoende om een instemmingsaanvraag te kunnen beoordelen?
 • Waarop zijn de berekende pensioenen in de nieuwe regeling gebaseerd?
 • Wat is het risico nu in de nieuwe regeling en is dit acceptabel?
 • De eigen bijdrage is lager, maar hoeveel levert de nieuwe regeling nu per euro op in vergelijking tot de oude?

Alleen met uitgebreid en complex rekenwerk kun je een analyse maken om dergelijke vragen te beantwoorden. Tot voor kort was dit duur maatwerk van actuariële- en beleggingsspecialsten, waardoor het praktisch gezien alleen bereikbaar was voor grote ondernemingen.

Snel inzicht in de gevolgen van een voorgestelde wijziging. Simpel en overzichtelijk!

Heeft u een instemmingsaanvraag ontvangen of bent u betrokken bij het wijzigen van uw pensioenregeling? Met de "OR tools" van pensioennavigator kunt u in 1 oogopslag de gevolgen van voorgestelde wijzigingen zien!

Kenmerken van de dienstverlening voor ondernemingsraden:

 • Gemaakt op basis van moderne internet software applicaties
 • Uitgangspunten gebaseerd op een wettelijk voorgeschreven model voor pensioenfondsen (dus objectief!)
 • Voor alle deelnemers een simulatie van 5.000 economische scenario's, wat tot voor kort enkel voor grote bedrijven was weggelegd
 • Inzicht in de realistisch te verwachten opbrengst van de oude en nieuwe regeling
 •  Alle onderdelen worden meegenomen (dus ook de eigen bijdrage!)
 • Compensatie berekeningen per deelnemer

score_mobiel

Pensioennavigator biedt nu een perfecte oplossing!