Dga pensioensoftware – Echtscheiding

Met Pensioennavigator Echtscheiding kunt u de verdeling van pensioenaanspraken berekenen op basis van verevening en conversie voor zowel dga’s als gewone werknemers.

De pensioensoftware genereert een rapport dat u naast de gekozen pensioenverdeling ook de gevolgen laat zien voor de te bereiken pensioenaanspraken. U krijgt hiermee een duidelijk inzicht in de pensioensituatie na echtscheiding. Er wordt ook rekening gehouden met elders verzekerde aanspraken. Naast de wettelijke verdeling is ook de mogelijkheid van conversie in het rapport opgenomen.

 

Met Pensioennavigator Echtscheiding kunt u:

  • de verdeling op basis van de Wet verevening pensioenrechten bij echtscheiding berekenen
  • de conversie berekenen, het deel van het ouderdomspensioen en het bijzonder nabestaandenpensioen wat wordt omgezet in een eigen ouderdomspensioen
  • de verdeling van pensioenaanspraken op basis van het Boon van Loon arrest
  • een echtscheidingsrapport maken voor de betrokkenen

 

Dga pensioensoftware – Echtscheiding ook interessant voor u?

Ervaar het zelf! Vraag hier uw gratis proeflicentie aan