Dga pensioensoftware – Dga Advies

Met de Dga-adviesmodule heeft Pensioennavigator als eerste in de markt echte pensioensoftware ontwikkeld voor de Dga en zijn pensioen.

Het programma onderscheidt zich van alle andere Dga-pensioensoftware omdat het veel meer is dan een uitgebreide rekentool, het is een echte adviesomgeving. Pensioennavigator Dga Advies helpt u om uw Dga’s goed en efficiënt te adviseren. U maakt een goed en een reconstrueerbaar advies – geheel volgens de AFM leidraden.

Wat maakt het programma zo uniek?

Alle werkzaamheden en functies zijn handig gegroepeerd en geïntegreerd, het programma volgt de stappen van het adviesproces.
Op een objectieve wijze worden de pensioendoelstellingen en de wensen van de Dga in kaart gebracht. Dit gebeurt door enkele open vragen te stellen en een groot aantal stellingen voor te leggen aan de Dga. Mede hiermee wordt een pensioenregeling samengesteld en wordt bepaald wie de pensioenuitvoerder moet worden (eigen beheer, extern eigen beheer of een verzekeraar, dan wel een combinatie).

De betaalbaarheid van deze regeling wordt getoetst aan de hand van de ontvangen jaarrekeningen van de laatste drie jaar (deze kunnen een op een worden overgenomen in de adviesmodule) en het beschikbaar budget dat de dga heeft opgegeven.

In het kader van de Flex-bv is berekent het programma een indicatie van het dividend dat verantwoord uitgekeerd kan worden aan de Dga. Jaarlijks kan berekend worden of het gegeven advies nog in overeenstemming is met de financiële positie van de onderneming en de wensen van de klant. Dit alles in één pakket.

Het adviesrapport is geënt op de zorgplicht, is helder vormgegeven en heeft een overzichtelijke structuur.

De Dga leest eenvoudig hoe zijn pensioenregeling eruit komt te zien, wat het kost en wat hij aan pensioenaanspraken kan verwachten. dit geldt ook voor het arbeidsongeschiktheidspensioen als partner- en wezenpensioen. De adviseur heeft een uitstekend onderbouwd pensioendossier.

Belangrijke kenmerken zijn:

  • advies en dossieropbouw conform de leidraden van de AFM
  • inventarisatie van de situatie, wensen en doelenberekenen van alle pensioenuitkeringen
  • bepalen passende pensioenoplossing door matchen van doelen met oplossingen
  • automatisch toetsen van de financiële positie en betaalbaarheid van de regeling
  • onderbouwing keuze voor eigen beheer, verzekeren of combinatie
  • automatisch een adviesrapport
  • werkt ook goed op een tablet of ipad
  • uitvoer naar Word of pdf

De adviesmodule is bij uitstek geschikt voor pensioenadviseurs of voor belastingadviseurs en administratieconsulenten die pensioenadvies als onderdeel zien van het totale MKB-advies.

Dga pensioensoftware – Dga Advies ook interessant voor u?

Ervaar het zelf! Vraag hier uw gratis proeflicentie aan