Dga pensioensoftware

Pensioennavigator Dga is een complete adviesomgeving om Dga's goed en efficiënt te adviseren volgens de AFM leidraden. Een heel belangrijk kenmerk van de pensioensoftware is dat de Dga begrijpelijke informatie krijgt over zijn pensioensituatie. Hoe komt zijn pensioenregeling eruit te zien, wat kost het en wat zijn de verwachte uitkeringen?

Aanbevolen door SRA - Netwerkorganisatie voor accountants- en advieskantoren

  • Compleet Dga pensioenadvies, conform leidraden AFM
  • Efficiënt een lopende regeling beheren
  • Efficiënt alle waarderingsberekeningen uitvoeren
  • Volledig online, altijd up-to-date - zonder installaties

Modulaire pensioensoftware - overal en altijd toegankelijk via het internet

 

 

 Vraag hier de gratis 3-user proeflicentie aan!

Dga - 'Beheer'

Onderscheidt zich door een adviesaanpak, zoals het inventariseren en evalueren van de lopende pensioenregeling, het in kaart brengen van de uitkeringsperiode en het printen van 'op de lezer afgestemde' output.

Uiteraard biedt Dga Beheer ook alle faciliteiten voor het beheren en berekenen van alle jaarlijkse bedragen, zoals salaris gegevens, pensioenaanspraken en de fiscale en commerciële voorzieningen en risicokapitalen.

Dga - 'Echtscheiding'

Deze module biedt ideale ondersteuning in echtscheidingszaken.
Het maakt in één keer alle berekeningen en produceert een compleet rapport met uitleg en uitkomsten voor de betrokkenen.
Ingebouwd zijn; de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (VPS), Conversie en het 'Boon-van Loon arrest'.

 

Dga - 'Benaderde marktwaarde'

Bespaar tijd en ergernis, combineer alle waarderingsberekeningen voor pensioen en lijfrente in één berekening.

  • Kapitaal naar uitkering en vv
  • Fiscale en commerciële grondslagen
  • Uitstellen of vervroegen
  • Overdracht pensioenverplichting
  • Uitruilen pensioensoorten
  • Uitruilen indexaties